Kwaliteit

Anthea Langes van Balans in je bestaan heeft een 4-jarige opleiding gevolgd tot psychosociaal hulpverlener.
Daarnaast worden op regelmatige basis bijscholingen gevolgd om de kwaliteit van de hulpverlening te waarborgen.
Door te klikken op onderstaande hyperlink kunt u een overzicht zien van alle gevolgde opleidingen.


Opleidingen/Methodieken

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Met ingang van 25 mei 2018 geldt er een nieuwe privacywetgeving: de AVG

Wat zijn de belangrijkste wijzigingen?
• Verbeterde privacy-rechten en de uitvoering ervan
• Meer inzicht in waar gegevens voor gebruikt worden
• Meer controle op het gebruik van persoonsgegevens

Balans in je bestaan heeft alles in het werk gesteld om zoveel mogelijk de privacy van haar cliënten te waarborgen.
Zie ook de informatie, te vinden in onderstaande hyperlinks.

Algemene voorwaarden

Privacy Policy

Privacy Policy website

Beleid inzake Gegevensbescherming