Balans in je bestaan
Voor meer evenwicht in je leven


Info verwijzers


Huisartsen en/ of andere medische verwijzers:
Als behandelaar krijgt u misschien te maken met psychosociale problematiek, zoals onverwerkte problemen
uit het verleden, identiteitsproblematiek, angsten en depressieve klachten.


Hier kan de psychosociale hulpverlening een waardevolle aanvulling zijn op de eerstelijnszorg.
Er is geen wachtlijst, dus er kan snel worden insprongen op de problematiek van uw patiënt.
Een verwijsbrief is niet noodzakelijk.


Kerkelijke gemeentes:
In uw gemeente heeft u vaak te kampen met pastorale hulpvragen, maar soms stijgt de nood
van uw confident hierboven uit en is er meer nodig dan pastoraat.
In dat geval kan therapie uitkomst bieden.
Bij balans in je bestaan is uw confident in vaardige handen en wordt deze op integere wijze begeleid.
Mijn scriptieonderzoek heeft uitgewezen dat pastoraat meer moet worden ingezet bij
geloofsgerelateerde vragen en therapie juist bij verdergaande problematiek waar meer inzicht
en kennis van zaken is vereist, zoals seksueel misbruik, identiteitsproblematiek en angsten en
depressieve gevoelens die hieruit voortkomen.
Ook is gebleken dat pastorale cursussen zich toch meer toespitsen op het geloof en minder
op de psychische aspecten.


Toch kan het handig zijn om hier kennis van te nemen, ook om duidelijk te krijgen wanneer
doorverwijzen noodzakelijk is en in het beste belang van uw confident is.
Hierin kan Balans in je bestaan u voorlichten in uw rol als voorganger, raad van de gemeente
en als pastoraal team.


Ook kan Balans in je bestaan lezingen en/ of workshops verzorgen over bepaalde onderwerpen.
Daarnaast kan Balans in je bestaan psycho-educatie aanbieden voor gezinnen die met bepaalde problematiek
te kampen hebben.


Via de contactpagina kunt u de gegevens vinden om contact met mij op te nemen of om meer informatie op te vragen.