Balans in je bestaan
Voor meer evenwicht in je leven

Kwaliteit en AVG

Anthea Langes van Balans in je bestaan heeft een 4-jarige opleiding gevolgd tot psychosociaal hulpverlener.
Daarnaast worden op regelmatige basis bijscholingen gevolgd om de kwaliteit van de hulpverlening te waarborgen.
Balans in je bestaan voldoet aan de WKGGZ en valt onder de klacht- en tuchtregeling welke geregeld is via de NFG. Voor meer informatie klik op deze link.


Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)
Met ingang van 25 mei 2018 geldt er een nieuwe privacywetgeving: de AVG


Wat zijn de belangrijkste wijzigingen?
• Verbeterde privacy-rechten en de uitvoering ervan
• Meer inzicht in waar gegevens voor gebruikt worden
• Meer controle op het gebruik van persoonsgegevens

Balans in je bestaan heeft alles in het werk gesteld om zoveel mogelijk de privacy van haar cliënten te waarborgen.

Zie ook de informatie, te vinden in het submenu.