Balans in je bestaan
Voor meer evenwicht in je leven

Werkwijze

Bij Balans in je bestaan staat de cliënt voorop. Waar heb jij behoefte aan?
Een ontmoeting van mens tot mens is belangrijk,
waarbij de cliënt een luisterend oor, invoelend vermogen en echtheid van mij kan en mag verwachten.
Bij Balans in je bestaan worden de volgende methodieken op eclectische wijze toegepast.
Eclectisch wil zeggen dat de hulpverlener zich niet beperkt tot één methode,
maar datgene kiest wat op een bepaald moment het beste bij de cliënt en het probleem past.

Systeem begeleidende hulpverlening:
De opleiding van Gradatim Academie richt zich voor een groot gedeelte op
gezins- en groepsstructuren.
Daarnaast zijn er een aantal andere cursussen gevolgd op dit specifieke gebied.
Daardoor kan jouw therapeute je goed begeleiden bij deze problematiek.
Problemen kunnen zijn ontstaan in het gezin van herkomst en daardoor
doorwerken in je persoonlijk functioneren op verschillende gebieden, zoals in je relatie,
op je werk, in de opvoeding van je kinderen of in de omgang met anderen.

EMDR:
Dit is een uiterst effectieve en betrouwbare methode voor traumaverwerking.
Bovendien werkt het in vergelijking tot ander gebruikte methodieken, zoals bijvoorbeeld hypnotherapie, milder en sneller.
EMDR is geen hypnotherapie, maar werkt vanuit het hier en nu. Je kunt in de praktijk of via de mail meer informatie krijgen.
Ga hiervoor naar de contactpaging

Cognitieve gedragstherapie:
Cognitieve therapie is een bewezen effectieve methode, waarbij vaak al na
een aantal sessies verbetering op kan treden.

Cognitieve therapie:  onderzoekt je gedachten
Onze gedachten beinvloeden onze gevoelens, dus eigenlijk leidt anders denken tot een ander gevoel.
Door onze gedachten komen we soms vast te zitten in ons gevoel en op dat gevoel baseren we ons gedrag.
Cognitieve gedragstherapie kan dan uitkomst bieden en daarmee je gedachten, gevoelens en
gedragingen aanpakken.

RET (Rationeel Emotieve Therapie):
Dit is een vorm van cognitieve therapie en is ontwikkeld door Albert Ellis.
Bij de RET gaat men ervan uit dat niet de gebeurtenissen ons een rotgevoel bezorgen,
maar onze gedachten over deze gebeurtenissen.
De RET is effectief, gaat diep en brengt inzichtgevende veranderingen in je leven.
NLP (Neurolinguïstisch programmeren):
We hebben allemaal innerlijke overtuigingen en kijken allemaal op een bepaalde
manier naar de wereld om ons heen.
Met NLP leer je om je overtuigingen te onderzoeken en als ze niet effectief zijn,
maar belemmerend werken, kunnen ze worden veranderd.
Ook kunnen traumatische ervaringen worden verwerkt en in een ander kader worden geplaatst,
zodat ze niet meer belastend zijn in het hier en nu. NLP is een positieve en effectieve methode.

Transactionele Analyse:
De TA is een methode die zich richt op persoonlijke groei en verandering.
Het gaat uit van verschillende ego-toestanden die mensen onbewust inzetten
in verschillende situaties.
Dit roept weer een bepaalde interactie op met andere mensen, waardoor relatiepatronen
soms vast lijken te zitten.
Met de TA kunnen we dit onderzoeken en ander gedrag leren inzetten.
Vanuit ons eigen levensscript leven we ons leven op een bepaalde manier en gedragen
we ons op een manier die hierbij past,
maar die niet altijd de gewenste uitwerking heeft. Maar dit hoeft niet altijd zo te blijven.
Door dit te analyseren en ons ervan bewust te worden, kunnen we ander gedrag gaan
aanleren en toepassen.
Verder wordt er gewerkt met visualisaties en ontspanningsoefeningen.
Gedurende de hulpverlening kan ook worden gewerkt aan assertiviteit en opkomen voor jezelf.
Bij cliënten met een christelijk achtergrond is er ruimte voor hun geloofsbeleving en
hieraan relevante problemen.
Maar altijd wordt uitgegaan van jouw hulpvraag en jouw behoefte hierin.
Bij indicatie van ernstige psychiatrische problematiek zal ik u doorverwijzen.
In mijn opleiding is de DSM-IV en de DSM 5 uitgebreid aan bod gekomen.
De DSM is een classificatie-systeem voor psychiatrische stoornissen.