Balans in je bestaan
Voor meer evenwicht in je leven

Privacy policy website

Privacy Policy website:
De Privacy Policy website geldt voor iedereen die de website http://www.balansinjebestaan.nl bezoekt.

Beheer
De website http://www.balansinjebestaan.nl staat onder beheer van Balans in je Bestaan.
De contactgegevens zijn te vinden op voornoemde website.

Gegevens van bezoekers 
Sommige gegevens die voortkomen uit één of meer bezoeken aan http://www.balansinjebestaan.nl worden permanent bewaard, maar wel anoniem.

De gegevens zullen dus nooit te herleiden zijn naar een persoon of organisatie. Balans in je Bestaan zorgt voor een goede beveiliging
van de opgeslagen gegevens.

Vragen
Bezoekers kunnen met hun vragen over de Privacy Policy terecht bij Balans in je bestaan, de contactgegevens staan vermeld op de website http://www.balansinjebestaan.nl

Disclaimers
Balans in je Bestaan is gerechtigd de inhoud van de Privacy Policy te wijzigen zonder dat de bezoeker daarvan op de hoogte wordt gesteld.
Het doorvoeren van de wijziging op de website is daarvoor afdoende.